CUR-Aanbeveling 039
Beton met grove lichte toeslagmaterialen

do 12 juli 2018
artikel

Met het verschijnen van CUR-Aanbeveling 39 'Beton met grove lichte toeslagmaterialen' wordt voorzien in de noodzakelijke technische regelgeving in aanvulling op NEN6720 (VBC 1990) voor het ontwerpen van betonconstructies in beton met grove lichte toeslagmaterialen, voor zover deze zijn gedefinieerd in deze Aanbeveling. De aanvullende bepalingen zijn gegeven in deel I van deze Aanbeveling. In respectievelijk deel II en III worden betontechnologische en uitvoeringstechnische bepalingen weergegeven in aanvulling op NEN5950 (VBT 1986) en NEN6722 (VBU 1988). Omdat deze Aanbeveling alleen de aanvullende bepalingen op de VBT,de VBU en de VBC bevat, is de paragraafnummering niet overal doorlopend. Aangenomen mag worden dat toepassing van deze bepalingen in combinatie met NEN 6720 zullen leiden tot het in NEN6700 'Technische Grondslagen voor Bouwconstructies TGB1990 Algemene Basiseisen' geëiste betrouwbaarheidsniveau van bouwconstructies. Hiermee wordt voldaan aan de publiekrechtelijke eisen krachtens het Bouwbesluit voor zover het de sterkte en (voor bepaalde vloeren) de doorbuiging betreft. Van deze Aanbeveling mag worden afgeweken indien wordt gehandeld in de geest van de toelichting op artikel1.2 punt m 'Afwijkingen van de norm' van NEN 6720.

Bekijk deze aanbeveling in de shop

Deze aanbeveling downloaden? de volledige aanbeveling is gratis beschikbaar voor CUR leden. Log in om deze te kunnen zien. Nog geen lid? Bekijk onze lidmaatschappen.

Reacties

xMet het invullen van dit formulier geef je CUR-Aanbevelingen en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord

Copyright 2019 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren