CUR-Aanbeveling 041
Flugsand

artikel

Flugsand, een poreus loskorrelig materiaal van vulkanische oorsprong, wordt reeds gedurende enkele decennia in Nederland als licht bouwmateriaal toegepast in civieltechnische constructies. Met name in zettingsgevoelige gebieden kan het effectief zijn licht materiaal te gebruiken. Flugsand vindt momenteel toepassing in de volgende civieltechnische toepassingsgebieden: dijkversterkingen, de aanleg van weglichamen, terreinophogingen, sleufaanvullingen, tijdelijke rijbanen, aanvullingen achter damwanden en aanvullagen onder sportvelden. De verrichte onderzoekingen en de praktische ervaringen bij toepassingen van Flugsand hebben geleid tot het gelijktijdig uitbrengen van de CUR-publikatie 94-5 "Flugsand" en deze CUR-Aanbeveling. Hiermee is de eerste stap op weg naar regelgeving voor Flugsand gezet. Deze CUR-Aanbeveling geeft onder andere informatie over het materiaal, de kwaliteitsklassen, de keuringsprocedure en de daarbij behorende proeven. CUR-publikatie 94-5 geeft informatie over de toepassingen en eigenschappen van Flugsand en is hiermee niet alleen van belang voor het toepassen van deze CUR-Aanbeveling, maar geeft hiervoor ook de noodzakelijke achtergrondinformatie. Bij het uitkomen van de Standaard RAW-Bepalingen1995 zal worden bezien in hoeverre wijziging van deze Aanbeveling noodzakelijk is.

Bestel deze CUR-aanbeveling

Factuuradres

Bezorgadres

Deze aanbeveling downloaden? de volledige aanbeveling is gratis beschikbaar voor CUR leden. Log in om deze te kunnen zien. Nog geen lid? Bekijk onze lidmaatschappen.

Reacties

xMet het invullen van dit formulier geef je CUR-Aanbevelingen en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord

Copyright 2021 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren