CUR-Aanbeveling 048:2010
Procedures, criteria en beproevingsmethoden voor de toetsing van de geschiktheid van nieuwe cementen voor toepassing in beton en voor de gelijkwaardige prestatie van beton met vulstoffen

artikel

Tweede, herziene uitgave december 2010

Deze CUR-Aanbeveling bevat procedures, keuringscriteria en beproevingsmethoden benodigd voor het beoordelen van:

1. de geschiktheid van cementen, die voldoen aan NEN-EN 197-1 of NEN-EN 197-4 of NEN-EN 14216, maar niet zijn genoemd in 5.2.2 van NEN 8005, voor toepassing in beton;

2. de gelijkwaardige prestatie in beton, zoals beschreven in 5.2.5.3 van NEN-EN 206-1, van combinaties van cement(en) met vulstof(fen), waarvan de aard van de vulstoffen valt binnen de kaders van NEN-EN 197-1.

Bij de onder 2. genoemde beoordeling is de procedure beschreven in de (informatieve) bijlage E van NEN-EN 206-1 zoveel mogelijk gevolgd. Waar nodig is hiervan afgeweken.

Lees ook Betoniek 15/10 - 'Zoek de verschillen'. Hierin wordt CUR-Aanbeveling 48 toegelicht.

Bestel deze CUR-aanbeveling

Factuuradres

Bezorgadres

Deze aanbeveling downloaden? de volledige aanbeveling is gratis beschikbaar voor CUR leden. Log in om deze te kunnen zien. Nog geen lid? Bekijk onze lidmaatschappen.

Reacties

xMet het invullen van dit formulier geef je CUR-Aanbevelingen en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord

Copyright 2024 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren