CUR-Aanbeveling 049
entonietmaten in bodembeschermende voorzieningen

do 12 juli 2018
artikel

In deze CUR/PBV-Aanbeveling zijn eisen opgenomen waaraan bentonietmatten moeten voldoen om te mogen worden toegepast als bovenafdichting van afval- en reststofbergingen. In het Stortbesluit Bodembescherming wordt geregeld dat stortplaatsen moeten voldoen aan de zogenaamde IBC-criteria. IBC staat daarbij voor Isoleren, Beheersen en Controleren. In de Uitvoeringsregeling is aangegeven dat een beschermingsniveau moet worden geboden dat ten minste gelijkwaardig is aan de bescherming van de bodem die is beoogd met het gestelde in de Richtlijn dichte eindafwerking. In die richtlijn staan bepaalde materialen en constructies genoemd. Van de Richtlijn kan, zoals aangegeven in de Uitvoeringsregeling, worden afgeweken mits de gelijkwaardigheid wordt aangetoond. Voldoet de bentonietmat aan de eisen in deze?

Bekijk deze aanbeveling in de shop

Deze aanbeveling downloaden? de volledige aanbeveling is gratis beschikbaar voor CUR leden. Log in om deze te kunnen zien. Nog geen lid? Bekijk onze lidmaatschappen.

Reacties

xMet het invullen van dit formulier geef je CUR-Aanbevelingen en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord

Copyright 2019 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren