CUR-Aanbeveling 051
Milieutechnische ontwerpcriteria voor bedrijfsrioleringen

artikel

De huidige milieuwetgeving staat niet toe dat verontreinigingen terechtkomen in het oppervlaktewater of in de bodem. Een bedrijf heeft dan ook een verantwoordelijkheid een aanzien van de gevolgen van de bedrijfsvoering voor het milieu. Zo verplichten de Wet bodembescherming, de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren de eigenaar van het bedrijf om vervuiling van de grond, het grondwater of het oppervlaktewater te voorkomen. Dit kan onder meer worden gerealiseerd door het aanbrengen van vloeistofdichte bedrijfsrioleringen. Deze CUR/PBV-Aanbeveling gaat nader in op de milieutechnische ontwerpcriteria voor bedrijfsrioleringen. Op basis van deze Aanbeveling kunnen vergunningverlenende instanties, ondernemers, ontwerpers en aannemers beoordelen of de voorgenomen uitvoering van bedrijfsrioleringen voldoet aan de huidige milieuwetgeving. De inhoud van deze Aanbeveling is afgestemd met relevante documenten die binnen het Plan Bodembeschermende Voorzieningen worden gepubliceerd.

Bestel deze CUR-aanbeveling

Factuuradres

Bezorgadres

Deze aanbeveling downloaden? de volledige aanbeveling is gratis beschikbaar voor CUR leden. Log in om deze te kunnen zien. Nog geen lid? Bekijk onze lidmaatschappen.

Reacties

xMet het invullen van dit formulier geef je CUR-Aanbevelingen en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord

Copyright 2021 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren