CUR-Aanbeveling 076:2014
Rekenregels voor diepwanden

artikel

Tweede, herziene uitgave mei 2014

Met het verschijnen van deze CUR-Aanbeveling 'Rekenregels voor diepwanden' wordt voorzien in de noodzakelijke technische regelgeving voor het ontwerpen van diepwanden, voor zover deze vallen binnen het toepassingsgebied dat is gedefinieerd in deze Aanbeveling. In deze Aanbeveling worden constructieve eisen en rekenmethoden gegeven in aanvulling op NEN 6720 (VBC 1995), met inachtname van NEN-EN 1538:2000. In deze Aanbeveling worden alleen paragrafen weergegeven die aanpassing behoeven. De paragraafnummering komt dus overeen met de nummering van de bijbehorende norm en loopt niet overal door.

Aangenomen mag worden dat toepassing van deze Aanbeveling in combinatie met NEN 6720 (VBC 1995), zal leiden tot het in NEN 6700 (TGB 1990-Algemene Basiseisen) geëiste betrouwbaarheidsniveau van bouwconstructies.

Bestel deze CUR-aanbeveling

Factuuradres

Bezorgadres

Deze aanbeveling downloaden? de volledige aanbeveling is gratis beschikbaar voor CUR leden. Log in om deze te kunnen zien. Nog geen lid? Bekijk onze lidmaatschappen.

Reacties

xMet het invullen van dit formulier geef je CUR-Aanbevelingen en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord

Copyright 2024 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren