CUR-Aanbeveling 084
Cementbentoniet wanden

artikel

Cementbentoniet wanden worden al vanaf de jaren tachtig toegepast, zowel in de civieleals in de milieutechniek. In de civiele techniek wordt met het aanbrengen van cementbentoniet wanden rondom in uitvoering zijnde bouwwerken onder meer beoogd de gevolgen te beperken van een (tijdelijke) lokale waterstandverlaging op de water stand in het omringende gebied. In de milieutechniek gaat het om het tegengaan van verspreiding van verontreinigd grondwater of het beperken van de hoeveelheid verontreinigd grondwater dat afgevoerd en gezuiverd moet worden.

Het toenemend gebruik van cementbentoniet wanden deed de behoefte ontstaan aan toegankelijke kennis over dergelijke constructies.

Bestel deze CUR-aanbeveling

Factuuradres

Bezorgadres

Deze aanbeveling downloaden? de volledige aanbeveling is gratis beschikbaar voor CUR leden. Log in om deze te kunnen zien. Nog geen lid? Bekijk onze lidmaatschappen.

Reacties

xMet het invullen van dit formulier geef je CUR-Aanbevelingen en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord

Copyright 2021 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren