CROW-CUR Aanbeveling 096:2019
Vezelversterkte kunststoffen in bouwkundige en civiel-technische draagconstructies

artikel

Herziene uitgave november 2019
Deze CROW-CUR Aanbeveling geeft richtlijnen voor het constructief ontwerpen en rekenregels voor het dimensioneren van vezelversterkte kunststoen (VVK) in bouwkundige en civiel-technische draagconstructies.

In 2003 verscheen CUR-Aanbeveling 96. Daarmee werd invulling gegeven aan de behoefte aan technische grondslagen voor het ontwerp en berekenen van draagconstructies met vezelversterkte kunststoffen. Ervaringen opgedaan met deze CUR-Aanbeveling, gewijzigde normen, het tot stand komen van Eurocodes, nieuwe harsen en nieuwe constructiedelen zoals sandwich panelen zijn aanleiding voor een herziening van deze CROW-CUR Aanbeveling 96.

Deze CUR-Aanbeveling beschrijft in hoofdstuk 2 de grondslagen voor het ontwerp en de berekening van vezelversterkte kunststoffen (VVK). Daarbij wordt, in aansluiting op de Eurocodes, ingegaan op diverse aspecten, zoals de fundamentele eisen, de betrouwbaarheid en de in rekening te brengen belastingen. Verder wordt ingegaan op partiële factoren en conversiefactoren. Met conversiefactoren worden op een eenvoudige wijze invloeden in rekening gebracht op de materiaaleigenschappen van een vezelversterkte kunststof door bijvoorbeeld onzekerheid of invloeden van buitenaf, zoals effecten van water(damp) en temperatuur.

In hoofdstuk 3 zijn eisen opgenomen aan de materialen waaruit een vezelversterkte kunststof is opgebouwd, te weten vezels, hars en eventuele vul- en hulpstoffen. Ook zijn in dit hoofdstuk eigenschappen beschreven voor de
daarmee te vervaardigen lamellen, laminaten en doorsneden. 
Hoofdstuk 4 beschrijft de maatregelen die kunnen worden genomen om de duurzaamheid te borgen van een vezelversterkte kunststof.
Uitgangspunten voor de berekening van een vezelversterkte kunststof zijn opgenomen in hoofdstuk 5. Rekenregels voor de sterkte en stabiliteit (uiterste grenstoestanden) zijn opgenomen in hoofdstuk 6 en voor de vervormingen,
trillingen en comfort (bruikbaarheidsgrenstoestanden) in hoofdstuk 7. Verbindingen komen aan bod in hoofdstuk 8. De detaillering, uitvoering, beheer en onderhoud krijgen aandacht in respectievelijk hoofdstuk 9 en 10. Met het verschijnen van deze CUR-Aanbeveling komt CUR-Aanbeveling 96:2003 te vervallen.

Bestel deze CUR-aanbeveling

Factuuradres

Bezorgadres

Deze aanbeveling downloaden? de volledige aanbeveling is gratis beschikbaar voor CUR leden. Log in om deze te kunnen zien. Nog geen lid? Bekijk onze lidmaatschappen.

Reacties

xMet het invullen van dit formulier geef je CUR-Aanbevelingen en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord

Copyright 2024 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren