CUR-Aanbeveling 100
Schoonbeton - specificatie, uitvoering en beoordeling van betonoppervlakken waaraan esthetische eisen worden gesteld

artikel

In juni 2004 verscheen CUR-Aanbeveling 100 met daarin criteria voor het specificeren en beoordelen van schoonbeton. Van schoonbeton is sprake als aan het betonoppervlak hoge esthetische eisen worden gesteld, bijvoorbeeld hoger dan de standaardklasse zoals vastgelegd in NEN 8760. De esthetische kwaliteit van beton wordt zowel in de ontwerpfase als uitvoeringsfase door veel aspecten bepaald. Dus voorafgaand aan de uitvoering moeten al beslissingen worden genomen en keuzen worden gemaakt.

Het is van groot belang om vooraf heldere afspraken te maken over welk resultaat wordt verlangd en welke afwijkingen acceptabel zijn. Dit vereist een duidelijk kader waarin de te benoemen beoordelingsaspecten voor schoonbeton en de bijbehorende eisen eenduidig zijn vermeld. Deze CUR-Aanbeveling 100 geeft hieraan invulling.

Bijlage bij deze aanbeveling is de CUR-grijsschaal. Het is een kleurenwaaier die is bedoeld voor het beoordelen van tintverschillen binnen een gerealiseerd betonoppervlak. Deze grijsschaal is ook los te bestellen via onderstaande knop. 

Bestel deze CUR-aanbeveling

Factuuradres

Bezorgadres

Deze aanbeveling downloaden? de volledige aanbeveling is gratis beschikbaar voor CUR leden. Log in om deze te kunnen zien. Nog geen lid? Bekijk onze lidmaatschappen.

Reacties

AG van Veen - atelier PRO architekten BV 31 januari 2023 14:51

Ik zou graag ivm de grote van ons bedrijf 5 waaiers willen ontvangen

henry - Mooij verf eindhoven 21 februari 2022 10:30

goeden morgen hoe kom ik aan julie mooie grijstinten kleur waaier

xMet het invullen van dit formulier geef je CUR-Aanbevelingen en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord

Copyright 2024 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren