CUR-Aanbeveling 111:2018
Staalvezelbeton bedrijfsvloeren op palen – Dimensionering en uitvoering

artikel

Herziene uitgave maart 2019
In CUR-Aanbevelingen wordt veelvuldig verwezen naar normen en vaak worden voor specifieke onderwerpen aanvullende eisen gesteld. Met de invoering van Europese normen in Nederland (NEN-EN) worden veel Nederlandse normen (NEN) ingetrokken. Dit houdt in dat CUR-Aanbevelingen aan de nieuwe normen moeten wordenaangepast. Dat geldt ook voor CUR-Aanbeveling 111:2007. Deze herziene uitgave is aangepast aan de vigerende normen.

Deze Aanbeveling heeft betrekking op bedrijfsvloeren in constructief beton met staalvezels in combinatie met betonstaal, waaronder zich geen kruipruimte bevindt, gefundeerd op palen en op de grond gestort. De Aanbeveling is qua opzet afgestemd op de Nederlandse regelgeving en bevat aanvullende bepalingen op NEN 6720.

Met gestandaardiseerde proefstukken is het mogelijk het gedrag van op trek belast staalvezelbeton met een spanning-rekrelatie te beschrijven. In deze relatie is ook het na-scheurgedrag opgenomen. Hierdoor wordt het mogelijk de gangbare rekenmethoden voor constructief beton (gewapend, ongewapend, (gedeeltelijk) voorgespannen) uit te breiden met rekenmethoden voor staalvezelbeton, al dan niet in combinatie met betonstaal. Hierbij wordt een selectie uit de na-scheurtreksterkten, bepaald met de ‘buigproef’, gebruikt. Bij het opstellen van de op de Nederlandse situatie afgestemde rekenmethoden heeft het document ‘Test and design methods for steel fibre reinforced concrete – Background and experiences’, opgesteld door commissie TC 162-TDF van RILEM en gepubliceerd in 2003, model gestaan.

Voor leden is de aanbeveling op deze pagina te downloaden. 

Bestel deze CUR-aanbeveling

Factuuradres

Bezorgadres

Deze aanbeveling downloaden? de volledige aanbeveling is gratis beschikbaar voor CUR leden. Log in om deze te kunnen zien. Nog geen lid? Bekijk onze lidmaatschappen.

Reacties

xMet het invullen van dit formulier geef je CUR-Aanbevelingen en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord

Copyright 2024 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren