CUR-Aanbeveling 113
Oeverstabiliteit bij zandwinputten

artikel

Deel A : CUR-Aanbeveling 113

Deel O : Onderbouwend rapport

Deel T : Blik op de toekomst

De Aanbeveling is bedoeld om een zo volledig mogelijk beeld te geven van de belangrijkste zaken die gemoeid zijn met het omgaan met het risico van ongewenste oeverinscharing bij zandwinputten. In de CUR-Aanbeveling zijn de hoofdlijnen uiteengezet voor het vaststellen van een optimaal talud. Dat is een talud dat bijdraagt aan het zoveel mogelijk benutten van een zandwinlocatie, maar tevens leidt tot een aanvaardbaar risico op oeverinscharing. De functie van de Aanbeveling is in de eerste plaats houvast te bieden bij vergunningverlening.

Bestel deze CUR-aanbeveling

Factuuradres

Bezorgadres

Deze aanbeveling downloaden? de volledige aanbeveling is gratis beschikbaar voor CUR leden. Log in om deze te kunnen zien. Nog geen lid? Bekijk onze lidmaatschappen.

Reacties

xMet het invullen van dit formulier geef je CUR-Aanbevelingen en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord

Copyright 2024 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren