CROW-CUR Aanbeveling 125: 2020
Maatregelen voor het beperken van biologische aangroei op beton

artikel

Afgelopen jaren heeft het ontstaan van biologische aangroei op beton de nodige aandacht gehad. Daaruit is gebleken dat een groot aantal factoren van invloed zijn op de mate waarin aangroei ontstaat en de snelheid waarmee dit gebeurt. Biologische aangroei kan, naast esthetische
gevolgen, ook gevolgen hebben voor de duurzaamheid van het beton. Een recente publicatie met betrekking tot dit onderwerp is het CROW-CUR Rapport ‘Verkennend onderzoek naar betonaantasting in combinatie met mosaangroei’. In deze publicatie wordt uitgebreid ingegaan op de
onderzoeken en ervaringen met dit verschijnsel en worden suggesties gedaan voor nadere acties, waaronder het verspreiden van kennis.

Met deze CROW-CUR Aanbeveling zijn handvatten en aangroeiklassen vastgelegd voor het maken van afspraken om biologische aangroei te beperken. Dit door het introduceren van aangroeiklassen met daaraan gekoppelde maatregelen. Deze maatregelen liggen op het terrein van: het ontwerpvan de constructie, de samenstelling van het beton, de uitvoering en nabehandeling. Ook wordt in deze CROW-CUR Aanbeveling ingegaan op maatregelen in de fase na de realisatie.

Het gaat nadrukkelijk om het beperken van biologische aangroei. Geheel voorkomen is zelden mogelijk bij constructies buiten in weer en wind.

Er wordt gewezen op initiatieven en projecten die juist als basis hebben alg- en mosgroei op beton te bevorderen en waarbij biologische aangroei dan ook een gewenst verschijnsel is. Bijvoorbeeld ter beperking van de opwarming in stedelijk gebied. Deze bedoelde alg- en mosgroei valt buiten
de scope van deze CROW-CUR Aanbeveling.

Deze CROW-CUR Aanbeveling kan worden gebruikt door allen die betrokken zijn bij het ontwerp,de uitvoering en het beheer van betonconstructies, zowel in het werk gestort als geprefabriceerd.

Bestel deze CUR-aanbeveling

Factuuradres

Bezorgadres

Deze aanbeveling downloaden? de volledige aanbeveling is gratis beschikbaar voor CUR leden. Log in om deze te kunnen zien. Nog geen lid? Bekijk onze lidmaatschappen.

Reacties

xMet het invullen van dit formulier geef je CUR-Aanbevelingen en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord

Copyright 2024 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren