CROW-CUR Aanbeveling 127: 2021
Beton met betongranulaat als fijn en/of grof toeslagmateriaal

artikel

De CROW-CUR Aanbeveling 127:2021 geeft definities, eisen en regels voor het toepassen van de fijne en/of grove fractie betongranulaat in beton, waarbij de constructieve rekenregels conform NEN-EN 1992-1-1 (inclusief Nationale Bijlage) ongewijzigd van toepassing zijn. Met uitzondering van het maximum vervangingspercentage van fijn en/of grof toeslagmateriaal door overeenkomstige frac­ties betongranulaat is NEN-EN 206 + NEN 8005 eveneens onverkort van toepassing.

Met de opkomst van innovatieve recyclingmethoden kunnen fijne en grove betongranulaten worden geproduceerd met een lager gehalte aan cementsteen. Hierdoor kunnen de eigenschap­pen van beton vervaardigd met deze innovatieve betongranulaten beter zijn dan die van beton vervaardigd met traditionele betongranulaten. Om de toepassingsmogelijkheden van deze innovatieve betongranulaten in beton optimaal te benutten, is CROW-CUR Aanbeveling 127:2021 opgesteld. Hierin is afhankelijk van de kwaliteit van het geproduceerde fijne en grove betongranu­laat een maximaal toelaatbaar gehalte aan deze betongranulaten in het beton aangegeven, waarbij de constructieve rekenregels ongewijzigd gehanteerd kunnen worden (geen correctiefactoren) en de technische duurzaamheid (weerstand tegen aantastingsmechanismen) gewaarborgd is.

CROW-CUR Aanbeveling 127 is bedoeld voor betonconstructies volgens NEN-EN 1992-1-1 ver­vaardigd met beton conform NEN 20 + NEN 8005, waarbij het toeslagmateriaal van het beton gedeeltelijk of volledig bestaat uit fijne en/of grove betongranulaat van het type A1 volgens NEN 8005 (dichtheid droge korrels ten minste 2200 kg/m3).

Met de volgens deze CROW-CUR Aanbeveling berekende maximale hoeveelheid toe te passen specifieke fijne en/of grove betongranulaat veranderen de eigenschappen van het daarmee ver­vaardigd beton zo weinig, dat deze binnen de spreidingsband van overeenkomstig beton met harde, dichte toeslagmaterialen vallen en dus NEN-EN 1992-1-1 ongewijzigd van toepassing is en de technische duurzaamheid (weerstand tegen aantastingsmechanismen) gewaarborgd is.

Deze CROW-CUR Aanbeveling is inhoudelijk gebaseerd op de resultaten verkregen in een uitgebreid onderzoek aan beton vervaardigd met fijne en grove betongranulaten geproduceerd met twee innovatieve recyclingmethoden, die zijn vastgelegd in een achtergrondrapport. Het onderzochte beton heeft een 28-daagse druksterkte van ca. 45 MPa, waarbij maximaal 60%V/V van het fijne toeslagmateriaal en maximaal 100%V/V van het grove toeslagmateriaal is vervangen door respectievelijk fijn en grof betongranulaat.

Bestel deze CUR-aanbeveling

Factuuradres

Bezorgadres

Deze aanbeveling downloaden? de volledige aanbeveling is gratis beschikbaar voor CUR leden. Log in om deze te kunnen zien. Nog geen lid? Bekijk onze lidmaatschappen.

Reacties

xMet het invullen van dit formulier geef je CUR-Aanbevelingen en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord

Copyright 2024 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren