CROW-CUR Aanbeveling 129:2022
Lavameel als type II vulstof in beton

artikel

Grondstoffen voor de productie van beton worden in Nederland en in Europa steeds schaarser en er zijn minder hoogovenslakken en poederkoolvliegas beschikbaar. Lavameel is een duurzame grondstof die geschikt is als alternatief voor deze grondstoffen. De toepassing van lavameel staat beschreven in de CROW-CUR Aanbeveling 129:2022.

De CROW-CUR 'Aanbeveling 129:2022 Lavameel als type II vulstof in beton' geeft definities, eisen en regels voor lavameel voor toepassing als type II vulstof in niet-constructief en constructief beton (ongewapend, gewapend of voorgespannen, mortel en grout).

Duurzaam
Bij de verduurzaming van cement en beton zijn vulkanische materialen, zoals lavameel, zeer geschikt. Hoogovenslakken zijn niet meer ongelimiteerd beschikbaar in Nederland. Bovendien is er op termijn nog maar weinig poederkoolvliegas meer vanwege het voornemen van de Nederlandse overheid om de kolencentrales te sluiten. 

Gegranuleerde hoogovenslak en poederkoolvliegas worden momenteel gebruikt voor de verbetering van specifieke betoneigenschappen en om de CO2-uitstoot bij de productie van cement en beton te beperken. Lavameel is een voor Nederland opnieuw geïntroduceerde vulstof die invulling geeft aan de behoefte aan duurzame grondstoffen. 

Lavameel 
Lavameel ontstaat door lavasteen fijn te malen. Het is een natuurlijk puzzolaan materiaal, dat als hoofdbestanddeel voor cement gebruikt mag worden volgens de Europese norm voor cement NEN-EN 197-1. 
Voor de toepassing van lavameel als vulstof zijn de puzzolane eigenschappen van belang. Daardoor kan lavameel een deel van het cement vervangen: lavameel levert namelijk een bijdrage aan de sterkte-ontwikkeling van beton. 

De gangbare eisen aan vulstoffen voor beton zijn met name chemische samenstelling, dichtheid, korrelgradering, waterbehoefte, invloed op de bindtijd en de sterkte-ontwikkeling en methyleenblauwwaarde. CROW-CUR Aanbeveling 129:2022 geeft hiervoor specifieke eisen afgestemd op de aard van lavameel. 

Bestel deze CUR-aanbeveling

Factuuradres

Bezorgadres

Deze aanbeveling downloaden? de volledige aanbeveling is gratis beschikbaar voor CUR leden. Log in om deze te kunnen zien. Nog geen lid? Bekijk onze lidmaatschappen.

Reacties

xMet het invullen van dit formulier geef je CUR-Aanbevelingen en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord

Copyright 2024 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren