CUR-Aanbeveling 024
Krimparme cementgebonden mortels

do 12 juli 2018
artikel

Vele jaren geleden verschenen cementgebonden producten op de markt welke onder de naam krimparme cementgebonden mortels werden verhandeld. Het betreft producten waarbij door toevoeging van expansie-bevorderende hulpstoffen de plastische krimp wordt gecompenseerd. Aanvankelijk werden deze mortels voornamelijk gebruikt als vervanging van de ondersabelingsmortels bij machinefundaties en (brug)opleggingen. Het aantal toepassingen is groter geworden en de verwerking heeft plaats in kleine tot zeer grote eenheden. Het ontstaan van krimpscheuren was er veelal de oorzaak van dat de kwaliteit van het product in twijfel werd getrokken, terwijl de diverse methoden van beproeving ook geen duidelijk inzicht in de eigenschappen en toepassingsmogelijkheden van een product gaven. In een discussienota van de Stutech is een aanzet gegeven om tot onderzoekmethoden te komen; waarbij de relevante eigenschappen van een product kunnen worden vastgesteld. Deze aanbeveling is bedoeld voor zowel constructeurs als verwerkers om tot een juiste keuze van de toe te passen mortel te komen. Er wordt een indeling gegeven van de diverse soorten cementgebonden krimparme mortels en tevens een onderverdeling van elke soort in type en sterkteklasse. Voor de keuring wordt verwezen naar keuringsmethoden volgens NEN-normen. Voor zover er geen NEN-norm voor de desbetreffende eigenschappen aanwezig is, wordt verwezen naar buitenlandse normen of aanbevelingen. De commissie heeft aanvullend onderzoek laten verrichten om de invloed van de mengmethode op het vloeigedrag van gietmortels te bepalen. Ook naar het zwelen krimpgedrag van deze mortels is nader onderzoek verricht en wel speciaal naar de methode van meten van de volumeverandering in de plastische, zowel als in de verharde fase. Het onderzoek en de resultaten worden vastgelegd in een CUR-rapport dat in 1991 zal verschijnen. Voor een aantal kenmerkende eigenschappen van een mortel zijn keuringscriteria vastgesteld en is de wijze van beproeving aangegeven. De uitvoering van deze beproevingen kan veelal alleen maar geschieden in een laboratorium vanwege de nauwkeurigheid waarmee moet worden gewerkt.

Bekijk deze aanbeveling in de shop

Deze aanbeveling downloaden? de volledige aanbeveling is gratis beschikbaar voor CUR leden. Log in om deze te kunnen zien. Nog geen lid? Bekijk onze lidmaatschappen.

Reacties

xMet het invullen van dit formulier geef je CUR-Aanbevelingen en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord

Copyright 2019 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren