CROW-CUR-Aanbeveling 024: 2021
Krimparme cementgebonden mortels

artikel

Er is een nieuwe versie van CROW-CUR Aanbeveling 24 'Krimparme cementgebonden mortels' verschenen. Wijzigingen in Europese en nationale normen en regelgeving, testmethodes en het koppelen van de keuring aan het gecertificeerde productieproces van de mortels zijn aanleiding geweest om de aanbeveling uit 1991 te herzien.

Sinds eind jaren 70 van de vorige eeuw worden cementgebonden producten onder de naam ‘cementgebonden krimparme mortels’ op de markt geïntroduceerd. Het betreft hier producten waarbij door toevoeging van expansiebevorderende hulpstoffen de krimp in de plastische fase wordt gecompenseerd. Aanvankelijk werden deze mortels voornamelijk toegepast als ondersabelings- of gietmortel onder (brug)opleggingen, machinefundaties en als injectiemortel voor het vullen van spankanalen. Er bestond echter nog geen normering of regelgeving voor deze mortels. In 1991 is de eerste versie van CUR Aanbeveling 24 verschenen. Wijzigingen in Europese en nationale normen en regelgeving, testmethodes en het koppelen van de keuring aan het gecertificeerde productieproces van de mortels zijn aanleiding geweest om deze aanbeveling in 2021 te herzien.

Deze herziene CROW-CUR Aanbeveling 24:2021 is bedoeld voor zowel constructeurs als verwerkers om tot een juiste keuze van de toe te passen mortel te komen. Er wordt een indeling gegeven van de diverse soorten cementgebonden krimparme mortels en tevens een onderverdeling van elke soort mortel in type en sterkteklasse. Voor de keuring wordt verwezen naar keuringsmethoden volgens NEN-normen. Voor zover er geen NEN-norm voor de desbetreffende eigenschappen aanwezig is, wordt verwezen naar buitenlandse normen of aanbevelingen. Voor een aantal kenmerkende eigenschappen van een mortel zijn keuringscriteria opgenomen en is de wijze van beproeving aangegeven.

Bestel deze CUR-aanbeveling

Factuuradres

Bezorgadres

Deze aanbeveling downloaden? de volledige aanbeveling is gratis beschikbaar voor CUR leden. Log in om deze te kunnen zien. Nog geen lid? Bekijk onze lidmaatschappen.

Reacties

xMet het invullen van dit formulier geef je CUR-Aanbevelingen en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord

Copyright 2024 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren