CUR-Aanbeveling 019
Vlamstralen van beton

do 12 juli 2018
artikel

Vlamstralen van beton is een speciale bewerkingstechniek van het betonoppervlak. Het specialistische karakter van deze techniek brengt met zich mee dat toepassing met deskundigheid moet geschieden. Deze deskundigheid strekt zich niet alleen uit tot de apparatuur en het gebruik ervan, doch ook tot de eigenschappen van beton in relatie tot de vlamstraaltechniek. CUR-aanbeveling 19 geeft aan binnen welke kaders vlamstralen van beton kan worden toegepast. Aan deze aanbeveling ligt gericht onderzoek ten grondslag naar de invloed van vlamstralen op de hechtsterkte van later aan te brengen deklagen op beton en op de aanhechtsterkte van betonstaal. De in deze aanbeveling opgenomen eisen zijn deels gebaseerd op de resultaten van deze onderzoeken. Bij het opstellen van deze aanbeveling is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij bestaande West-Duitse richtlijnen.

Bekijk deze aanbeveling in de shop

Deze aanbeveling downloaden? de volledige aanbeveling is gratis beschikbaar voor CUR leden. Log in om deze te kunnen zien. Nog geen lid? Bekijk onze lidmaatschappen.

Reacties

xMet het invullen van dit formulier geef je CUR-Aanbevelingen en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord

Copyright 2019 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren