CUR-Aanbeveling 092
Vloerverwarming in terrazzovloeren

artikel

In november 2001 verscheen de herziene NEN 1°42 "Terrazzo-afwerklagen. Classificatie, uitvoeringseisen en keuring". In deze norm staan cementgebonden terrazzovloeren centraal. Op het toepassen van vloerverwarming in deze terrazzovloeren wordt niet in detail ingegaan. Het ontbreken van duidelijke richtlijnen voor het toepassen van vloerverwarming in terrazzovloeren werd door de branche als een gemis ervaren. Het ontbreekt daardoor aan een kader op basis waarvan duidelijke afspraken vastgelegd kunnen worden over hoe, op welke wijze en onder welke voorwaarden vloerverwarming met succes kan worden toegepast.

Met deze Aanbeveling wordt voorzien in de kennisleemte ten aanzien van vloerverwarming in terrazzovloeren. Deze Aanbeveling bevat ook regels voor vloerverwarming in kunstharsgebonden terrazzovloeren.

Bestel deze CUR-aanbeveling

Factuuradres

Bezorgadres

Deze aanbeveling downloaden? de volledige aanbeveling is gratis beschikbaar voor CUR leden. Log in om deze te kunnen zien. Nog geen lid? Bekijk onze lidmaatschappen.

Reacties

xMet het invullen van dit formulier geef je CUR-Aanbevelingen en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord

Copyright 2021 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren